Tallinna lahtised MV Rattaorienteerumises 2023

Kaberneeme

Sunday, June 11, 2023

Info

Location Kaberneeme
Sport Orienteerumine
Organiser OK Nõmme
Contact kaido.nurja[at]gmail.com
Payments
  • LHV: EE507700771001309152 MTÜ Orienteerumisklubi Nõmme
Tallinna lahtised MV Rattaorienteerumises 2023 11. juuni 2023 Tallinna MV Kaberneeme tavarada 13:00 REGISTREERIMINE Registreerimine toimub kuni 05.06.2023 kell 23:59 portaalis https://www.osport.ee/ . Koos registreerimisega tasuda osavõtumaks Orienteerumisklubi Nõmme arvele A/A EE507700771001309152 (LHV). Protokolli loositakse ainult stardimaksu laekumise alusel. Kohapeal sularahaga arveldust ei toimu. Lisaregistreerimine toimub vabade reservkohtade piires 1,5-kordse osavõtutasuga. Registreerimisel teatada 3€ SI kiibi rendisoov. Soovijatel on võimalus startida vabale rajale: tavarattad, elektritõuksid ja elektrijalgrattad akuga. Stardiprotokolli loositakse vahetult peale stardi lõppu. INFO Kohalesõidu ja võistluskeskuse asukoha info saadaval OK Nõmme kodulehel https://www.oknomme.ee/ KLASSID Võistlusklassid on MN18, MN21A, M40, N45, M55. MN Vabal rajal vanusepiiranguta. OSAVÕTUMAKSUD MN18 4€ MN21A, M40 10€ N45, M55 7€ MN Vabarada 10€ lubatud startida elektritõuksid, elektrijalgrattad akuga. AIR Kiibirent 3€ (sisaldab randmepaela koos turvakinnitusega) Kaardihoidja rent 8€ (ettetellimisel) MAASTIK ja KAART Kaart: Rattaorienteerumiskaart kevad 2023 Mereäärne madal luitemaastik tiheda teedevõrguga, maastikut läbib oos. RAJAMEISTRI INFO Palju kiirelt sõidetavaid metsaradu. RAJAD Lühendatud tavarada. M21A ja M40 stardivad ühel rajal. Täpsed pikkused teavitatakse hiljem. Startija kontrollaeg 140min. VÕISTLUSREEGLID Kasutusel EOL võistlusreeglid. Ilma kiivrita starti ei lubata. KP-d tuleb läbida koos rattaga, mitte läbimisel tulemus tühistatakse. Võistlejad on kohustatud rajal vastutulevatest ratturitest mööduma paremalt. Avalikel teedel tuleb täita liikluseeskirju, ETTEVAATUST tänavate ületamisel! Võistleja osaleb võistlusel omal vastutusel ja registreerimisega kinnitab omavastutuse. Radade vahelised lõiked läbi metsa on lubatud. Hoovidest läbisõit keelatud. SI jaamas märkimisel heli- ja valgussignaali puudumisel tuleb komposteerida võistluskaardi serva. Registreerimisega nõustub osaleja avalikkusele suunatud teabe avaldamisega ja lubab kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja videomaterjale ettevõtmise propageerimiseks. Elektrijalgrattad akuga startida ei ole lubatud. Korraldajal on õigus teha rattale tehniline kontroll va. Vabarada. STARDIKORRALDUS Eelstart 2 min. Orienteerumiskaadri saab kätte 1 min enne starti. Stardialasse sisenemist tühjendada SI- kaardi mälu ja kontrollida selle toimimist "Clear" ja "Check" jaamades. MÄRKESÜSTEEM Kõikides klassides SPORTIdent AIR märkesüsteem. Registreerimisel teatada SI kiibi number. Korraldajatelt on võimalik SI kiipe rentida hinnaga 3€. Infolauast väljastatakse SI AIR kiibid. Renditud kiibi kaotamisel tasuda kiibi maksumus. Kasutusel olevad SI jaamad võimaldavad märke sooritamist jaamast 0,3 m kauguselt. Punktis ei pea seisma jääma ja kontrollpunkti läbimise märke saab sõidult. Tungivalt soovitame SI jaama mitte puutuda, kuna seda ei ole punkti märkimiseks vaja teha. Kui AIR kiip on piisavalt lähedal SI jaamale hakkab ta punane LED tuli vilkuma ja piiksuma. See tähendab, et märge on sooritatud ja võib edasi sõita. AIR kiibi soovitame kinnitada parema käe randmele ja kaotuse vältimiseks fikseerida kumm haaknõelaga. Sarnaselt tavaliste SI- kiipidega tuleb enne starti kiip NULLIDA ja KONTROLLIDA. Kontrollimine aktiveerib kiibi aktiivosa (see mis võimaldab distantsilt märget teha). Töötaval kiibil vilgub 5sek intervalliga roheline LED indikaator. Finišis on kasutusel võimsam jaam ja selle tööala on 1,8 m. Finišis märget tegema ei pea, tuleb sõita läbi värava. Kiip piiksub ja lülitub VÄLJA! Välja lülitanud SI kiip enam märkeid ei fikseeri. FINIŠ Peale finišeerimist peab võistleja laadima SI-kaardi finišikohtuniku juures. AUTASUSTAMINE Kõikides klassides va. Vaba rada autasustatakse kolme paremat Tallinna medalitega (sõltumata osavõtjate arvust klassis). Vaba rajal parimatele eriauhinnad. ESMAABI Finišis olemas esmaabivahendid. KORRALDAJA MTÜ Orienteerumisklubi Nõmme https://www.oknomme.ee/

Tallinna lahtised MV Rattaorienteerumises 2023


11. juuni 2023 Tallinna MV Kaberneeme tavarada 13:00

REGISTREERIMINE

Registreerimine toimub kuni 05.06.2023 kell 23:59 portaalis https://www.osport.ee/ . Koos

registreerimisega tasuda osavõtumaks Orienteerumisklubi Nõmme arvele A/A EE507700771001309152

(LHV). Protokolli loositakse ainult stardimaksu laekumise alusel. Kohapeal sularahaga arveldust ei toimu.

Lisaregistreerimine toimub vabade reservkohtade piires 1,5-kordse osavõtutasuga. Registreerimisel

teatada 3€ SI kiibi rendisoov.

Soovijatel on võimalus startida vabale rajale: tavarattad, elektritõuksid ja elektrijalgrattad akuga.

Stardiprotokolli loositakse vahetult peale stardi lõppu.

INFO

Kohalesõidu ja võistluskeskuse asukoha info saadaval OK Nõmme kodulehel https://www.oknomme.ee/


KLASSID

Võistlusklassid on MN18, MN21A, M40, N45, M55.

MN Vabal rajal vanusepiiranguta.

OSAVÕTUMAKSUD

MN18 4€

MN21A, M40 10€

N45, M55 7€

MN Vabarada 10€ lubatud startida elektritõuksid, elektrijalgrattad akuga.

AIR Kiibirent 3€ (sisaldab randmepaela koos turvakinnitusega)

Kaardihoidja rent 8€ (ettetellimisel)

MAASTIK ja KAART

Kaart: Rattaorienteerumiskaart kevad 2023

Mereäärne madal luitemaastik tiheda teedevõrguga, maastikut läbib oos.

RAJAMEISTRI INFO

Palju kiirelt sõidetavaid metsaradu.

RAJAD

Lühendatud tavarada. M21A ja M40 stardivad ühel rajal. Täpsed pikkused teavitatakse hiljem.

Startija kontrollaeg 140min.

VÕISTLUSREEGLID

Kasutusel EOL võistlusreeglid. Ilma kiivrita starti ei lubata. KP-d tuleb läbida koos rattaga, mitte läbimisel

tulemus tühistatakse. Võistlejad on kohustatud rajal vastutulevatest ratturitest mööduma paremalt.


Avalikel teedel tuleb täita liikluseeskirju, ETTEVAATUST tänavate ületamisel! Võistleja osaleb võistlusel

omal vastutusel ja registreerimisega kinnitab omavastutuse. Radade vahelised lõiked läbi metsa on

lubatud. Hoovidest läbisõit keelatud. SI jaamas märkimisel heli- ja valgussignaali puudumisel tuleb

komposteerida võistluskaardi serva.

Registreerimisega nõustub osaleja avalikkusele suunatud teabe avaldamisega ja lubab kasutada endast

ürituse ajal tehtud fotosid ja videomaterjale ettevõtmise propageerimiseks.

Elektrijalgrattad akuga startida ei ole lubatud. Korraldajal on õigus teha rattale tehniline kontroll va.

Vabarada.

STARDIKORRALDUS

Eelstart 2 min. Orienteerumiskaadri saab kätte 1 min enne starti. Stardialasse sisenemist tühjendada SI-

kaardi mälu ja kontrollida selle toimimist "Clear" ja "Check" jaamades.


MÄRKESÜSTEEM

Kõikides klassides SPORTIdent AIR märkesüsteem. Registreerimisel teatada SI kiibi number.

Korraldajatelt on võimalik SI kiipe rentida hinnaga 3€. Infolauast väljastatakse SI AIR kiibid. Renditud kiibi

kaotamisel tasuda kiibi maksumus. Kasutusel olevad SI jaamad võimaldavad märke sooritamist jaamast

0,3 m kauguselt. Punktis ei pea seisma jääma ja kontrollpunkti läbimise märke saab sõidult. Tungivalt

soovitame SI jaama mitte puutuda, kuna seda ei ole punkti märkimiseks vaja teha. Kui AIR kiip on

piisavalt lähedal SI jaamale hakkab ta punane LED tuli vilkuma ja piiksuma. See tähendab, et märge on

sooritatud ja võib edasi sõita. AIR kiibi soovitame kinnitada parema käe randmele ja kaotuse vältimiseks

fikseerida kumm haaknõelaga.

Sarnaselt tavaliste SI- kiipidega tuleb enne starti kiip NULLIDA ja KONTROLLIDA. Kontrollimine aktiveerib

kiibi aktiivosa (see mis võimaldab distantsilt märget teha). Töötaval kiibil vilgub 5sek intervalliga roheline

LED indikaator. Finišis on kasutusel võimsam jaam ja selle tööala on 1,8 m. Finišis märget tegema ei pea,

tuleb sõita läbi värava. Kiip piiksub ja lülitub VÄLJA! Välja lülitanud SI kiip enam märkeid ei fikseeri.

FINIŠ

Peale finišeerimist peab võistleja laadima SI-kaardi finišikohtuniku juures.

AUTASUSTAMINE

Kõikides klassides va. Vaba rada autasustatakse kolme paremat Tallinna medalitega (sõltumata

osavõtjate arvust klassis).

Vaba rajal parimatele eriauhinnad.

ESMAABI

Finišis olemas esmaabivahendid.

KORRALDAJA

MTÜ Orienteerumisklubi Nõmme https://www.oknomme.ee/

Peakorraldaja: Kaido Nurja +372 50 57187 kaido.nurja@gmail.com

Peakohtunik: Taavi Tambur pargijooksud@gmail.com

Peasekretär: Olga Andrejeva +372 53777111 pargijooksud@gmail.com

Rajameister: Kaido Nurja

Veerev ratas ei sammaldu kuid aku tühjeneb!

Entry deadline

  1. 6/5/2023 11:59 PM

Classes

Class 1
M18 4.00€ RentFee 3.00€
M21A 10.00€ RentFee 3.00€
M40 10.00€ RentFee 3.00€
M55 7.00€ RentFee 3.00€
N18 4.00€ RentFee 3.00€
N21A 10.00€ RentFee 3.00€
N45 7.00€ RentFee 3.00€
Vabarada 10.00€ RentFee 3.00€